27 maja, 2018

Vaše pravice

S podajanjem tega soglasja sem v celoti seznanjen s svojimi pravicami, ki jih imam po Splošni uredbi o varstvu podatkov, in sicer me je zadevna družba ob podpisu tega soglasja izrecno opozorila, da lahko to soglasje prekličem (pravica do preklica), da lahko kadarkoli zahtevam od pooblaščene družbe, da me seznani z obsegom in vsebino osebnih podatkov, ki jih hrani in obdeluje (pravica do seznanitve), da lahko svoje osebne podatke po potrebi ustrezno spremenim (pravica do spremembe), da lahko zahtevam od pooblaščene družbe, da iz svojih evidenc izbriše vse moje osebne podatke (pravica do izbrisa in pozabe), da lahko kadarkoli od pooblaščene družbe zahtevam, da omeji vsebino in količino mojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje (pravica do omejevanja) ter da lahko od družbe kadarkoli zahtevam, da vse moje zbrane osebne podatke prenese na drugo družbo (pravica do prenosa). V kolikor družba krši moje pravice, sem podučen, da lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, to je informacijski pooblaščenec RS.